MÆND

“Hvornaar er en Mand velklædt?
Naar hans Paaklædning passer til baade ham selv og Omgivelserne!”

Citat af  Kaj Berg Madsen og Victor Skaarup fra bogen Den Velklædte Herre  – 1935.

God fornøjelse i herrenes univers hos A.Florisson – større udvalg findes i butikken.